روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ C200 – 2.0 W203 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.5 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
5w40