روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ B200 2.0 W245

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30