روانکار های پیشنهادی برای خودروی MAZDA SKYACTIV CX5 – 2.0

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
0w20