روانکار های پیشنهادی برای خودروی MAZDA 6 SKYACTIV – 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w30