روانکار های پیشنهادی برای خودروی MAZDA 323 – 1.6 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.7 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.4 لیتر
10w30