روانکار های پیشنهادی برای خودروی MAZDA 323 – 1.6 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.4 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw+