روانکار های پیشنهادی برای خودروی MASERATI QUATTROPORTE 4.7 S

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.3 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
0w40