روانکار های پیشنهادی برای خودروی MASERATI LEVANTE 3.0 TWIN TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
0w40