روانکار های پیشنهادی برای خودروی LIFAN X70

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30