روانکار های پیشنهادی برای خودروی LIFAN X60 – 1.8 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
5w40