روانکار های پیشنهادی برای خودروی LIFAN X60 – 1.8 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
5w40