روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS RX350 3.5 AT

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
5w30