روانکار های پیشنهادی برای خودروی LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 SPORT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.2 لیتر
5w30