روانکار های پیشنهادی برای خودروی LAND ROVER RANGE ROVER 2.0 L538 NEW EVOQUE

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w30