روانکار های پیشنهادی برای خودروی LAND ROVER RANGE ROVER 2.0 L538 EVOQUE

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw+