روانکار های پیشنهادی برای خودروی KIA OPIRUS 3.8 V6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.9 لیتر
afw+