روانکار های پیشنهادی برای خودروی KIA MOHAVEV 4.6 V8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
5w30