روانکار های پیشنهادی برای خودروی JAC KMC 1.5 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.1 لیتر
5w30