روانکار های پیشنهادی برای خودروی JAC KMC – 1.5 J7

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30