روانکار های پیشنهادی برای خودروی JAC J4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
10w30