روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI VERNA 1.5 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
10w30