روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI SONATA 2.4 GDI

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.8 لیتر
afw+