روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI KONA 2.0 MPI

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: - لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: - لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: - لیتر
afw+