روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI IX 35 – 1.6 TUCSON TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.9 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w30