روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI GENESIS SEDAN 3.3 MPI

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w30