روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI CENTENNIAL 4.6 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
5w30