روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI ACCENT 1.6 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.6 لیتر
5w30