روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI ACCENT 1.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
5w30