روانکار های پیشنهادی برای خودروی HONDA HRV 1.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.4 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
0w20