روانکار های پیشنهادی برای خودروی HONDA CR-V 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.4 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
0w20