روانکار های پیشنهادی برای خودروی HONDA CIVIC 1.6 FC5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
0w20