روانکار های پیشنهادی برای خودروی HONDA CIVIC 1.5 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.4 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
0w20