روانکار های پیشنهادی برای خودروی HAVAL H9 2.0 TURBO

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw+