روانکار های پیشنهادی برای خودروی HAIMA S5 PLUS – 1.5 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w30