روانکار های پیشنهادی برای خودروی GREATWALL WINGLE 5 – 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w40