روانکار های پیشنهادی برای خودروی GREATWALL C30 1.5 AMT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
5w40