روانکار های پیشنهادی برای خودروی GEELY EMGRAND 7 – 1.8 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w40