روانکار های پیشنهادی برای خودروی GAC TRUMCHI 1.8 GS5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w40