روانکار های پیشنهادی برای خودروی FOTON TUNLANDS 2.8 TURBO DIESEL

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.6 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
10w30