روانکار های پیشنهادی برای خودروی FORD TAURUS 3.5 V6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.2 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w20