روانکار های پیشنهادی برای خودروی FARDA SUBA M4 1.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.2 لیتر
5w30