روانکار های پیشنهادی برای خودروی FARDA FMC SX5 1.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.9 لیتر
5w30