روانکار های پیشنهادی برای خودروی DONGFENG DIGNITY 1.5 TURBO IX5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w30