روانکار های پیشنهادی برای خودروی CHRYSLER 300 – 5.7 LX

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: - لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: - لیتر
0w20