روانکار های پیشنهادی برای خودروی CHRYSLER 200 – 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
0w20