روانکار های پیشنهادی برای خودروی CHEVROLET CAMARO 6.2 V8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 13 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.9 لیتر
5w30