روانکار های پیشنهادی برای خودروی CHERY TIGGO 5 – 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w40