روانکار های پیشنهادی برای خودروی CHERY ARRIZO 6 – 1.5 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w30