روانکار های پیشنهادی برای خودروی BYD S6 – 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.2 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w30