روانکار های پیشنهادی برای خودروی BRILLIANCE H330 – 1.65 AT

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw+